برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

sunstroke

/ˈsʌnstroʊk/ /ˈsʌnstrəʊk/

معنی: گرمازدگی، افتاب زدگی
معانی دیگر: آفتاب زدگی، طب افتاب زدگی

بررسی کلمه sunstroke

اسم ( noun )
• : تعریف: convulsions or a sudden inability to feel or move, brought on by overexposure to the sun or to excessive heat; insolation; heatstroke.

واژه sunstroke در جمله های نمونه

1. Someone who is suffering from sunstroke feels dizzy and has a high temperature.
[ترجمه ترگمان]کسی که از sunstroke رنج می‌برد احساس سرگیجه می‌کند و دمای بالایی دارد
[ترجمه گوگل]کسی که از طغیان رنج می برد، احساس سرگیجه می کند و دارای درجه حرارت بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Someone who is suffering from sunstroke feels dizzy and has a high temperature, but does not sweat.
[ترجمه ترگمان]کسی که از sunstroke رنج می‌برد احساس سرگیجه می‌کند و دمای بالایی دارد اما عرق نمی‌کند
[ترجمه گوگل]کسی که از طغیان رنج می برد، احساس سرگیجه می کند و دارای درجه حرارت بالا است، اما عرق نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It may indeed have been caused by sunstroke or by an epileptic seizure.
[ترجمه ترگمان]در واقع ممکن است توسط sunstroke و یا حمله صرعی به وجود آمده باشد
[ترجمه گوگل]این ممکن است در اثر خفگی یا تشنج صرعی ایجاد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was suffering from sunstroke and she died within a short time.
[ترجمه ترگمان]او از ش ...

مترادف sunstroke

گرمازدگی (اسم)
heat exhaustion , heatstroke , sunstroke
افتاب زدگی (اسم)
sunstroke , sunburn

معنی کلمه sunstroke به انگلیسی

sunstroke
• (pathology) siriasis, serious condition caused by excess exposure to the sun (characterized by fever, weakness, and possible coma or death)
• sunstroke is an illness caused by spending too much time in the sunshine.

sunstroke را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
آفتاب خوردگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sunstroke
کلمه : sunstroke
املای فارسی : سونسترک
اشتباه تایپی : سعدسفقخنث
عکس sunstroke : در گوگل

آیا معنی sunstroke مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )