برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

suppressant

/səˈpresənt/ /səˈpresənt/

(به ویژه دارو) فرونشان، کاهنده، کاهنده an appetite suppressant کاهندهی اشتها

بررسی کلمه suppressant

اسم ( noun )
• : تعریف: a drug designed to prevent undesirable symptoms or conditions.

- a cough suppressant
[ترجمه ترگمان] سرفه می‌کرد
[ترجمه گوگل] سرکوب کننده سرفه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- an appetite suppressant
[ترجمه ترگمان] اشتهایش را ارضا می‌کند
[ترجمه گوگل] مهارکننده اشتها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه suppressant در جمله های نمونه

1. an appetite suppressant
کاهنده‌ی اشتها

2. A big rainbow-colored sign lists several prescription appetite suppressants, vitamins, and minerals.
[ترجمه ترگمان]یک نشانه رنگارنگ رنگین کمانی از appetite، ویتامین‌ها، و مواد معدنی را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]یک علامت رنگین کمان بزرگ نشان دهنده موارد مهار کننده های تجویز اشتها، ویتامین ها و مواد معدنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is treated with an odour suppressant at the mill and is best spread straight from the bag and immediately ploughed down.
[ترجمه ترگمان]با بوی بد بو در آسیاب رفتار می‌شود و بهتر است مستقیم از کیسه پخش شود و بلافاصله شخم بزند
[ترجمه گوگل]این با مهارکننده بو در آسیاب درمان می شود و بهتر است از کیسه آزاد شده و بلافاصله پس از آن پاره شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No ionisation suppressant is specified for sodium or potassium determinations.
[ترجمه ترگمان]هیچ suppressant برای تعیین سدیم یا پتاسیم مشخص نشده است
[ترجمه گوگل]برای تعیین سدیم یا پتاسیم بدون مهار کننده یونیزاسیون مشخص نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه suppressant به انگلیسی

suppressant
• substance which inhibits, substance which represses

suppressant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضله
داروی مهارکننده
Z
A drug that stops the effects of sth
داروی کاهنده ، داروی مهارکننده
Avin
داروی کم کننده
Hedie
دارویی که بر ضد چیزی عمل می کند.
Matin
داروی کاهنده
متین خدایی
داروی مهار کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suppressant
کلمه : suppressant
املای فارسی : سوپپرسنت
اشتباه تایپی : سعححقثسسشدف
عکس suppressant : در گوگل

آیا معنی suppressant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )