برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1354 100 1

surefire


معنی: یقین، نتیجه بخش
معانی دیگر: - امر، مطمئن

واژه surefire در جمله های نمونه

1. The film looks a surefire Oscar winner.
[ترجمه ترگمان]این فیلم یک برنده جایزه اسکار است
[ترجمه گوگل]این فیلم برنده اسکار مطمئنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Running into the road like that is a surefire way to get hurt.
[ترجمه ترگمان]دویدن به داخل جاده مثل این است که یک روش مطمئن برای آسیب رساندن است
[ترجمه گوگل]راه رفتن به جاده مانند این است که راه مطمئن برای صدمه زدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Children soon learn that bad behaviour is a surefire way of getting attention.
[ترجمه ترگمان]کودکان به زودی متوجه می‌شوند که رفتار بد روش مطمئنی برای جلب توجه است
[ترجمه گوگل]بچه ها به زودی می آموزند که رفتار بد یک روش مطمئن برای توجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But the one surefire route to holiday hell is to have your credit cards stolen or used without your knowledge.
[ترجمه ترگمان]اما تنها راهی که می‌توان آن را انتخاب کرد این بود که کارت اعتباری و کارت اعتباری شما را بدون اطلاع شما دزدیده باشند
[ترجمه گوگل] ...

مترادف surefire

یقین (صفت)
positive , sure , surefire
نتیجه بخش (صفت)
consequent , resultful , surefire

معنی کلمه surefire به انگلیسی

surefire
• fool-proof, certain to succeed (informal)

surefire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
موفق حتمي ، یقین، مطمئن، نتیجه بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی surefire
کلمه : surefire
املای فارسی : سورفیر
اشتباه تایپی : سعقثبهقث
عکس surefire : در گوگل

آیا معنی surefire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )