برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1279 100 1

surprising

/sərˈpraɪzɪŋ/ /səˈpraɪzɪŋ/

معنی: شگفتی، عجب
معانی دیگر: شگفت انگیز، شگفت آور، تعجب آور، حیرت اور

بررسی کلمه surprising

صفت ( adjective )
مشتقات: surprisingly (adv.)
(1) تعریف: causing surprise or wonder; astonishing.

- The horse came in at a surprising speed.
[ترجمه ترگمان] اسب با سرعت عجیبی وارد شد
[ترجمه گوگل] اسب با سرعت شگفت انگیز وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: unexpected; unanticipated.
متضاد: natural
مشابه: sudden, unexpected

- The surprising result of the election disappointed many moderates.
[ترجمه ترگمان] نتیجه شگفت‌انگیز انتخابات، بسیاری از میانه‌روها مایوس شد
[ترجمه گوگل] نتیجه شگفت آور انتخابات ناامید شدگان بسیاری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه surprising در جمله های نمونه

1. the surprising dodges used to escape taxes
حیله‌های تعجب‌آوری که برای فرار از مالیات به کار برده می‌شود

2. there exists a surprising concordance between their ideas
تشابه شگفت‌انگیزی بین عقاید آنها وجود دارد.

3. his stories show a surprising poverty of imagination and inventiveness
داستان‌هایش حاکی از این است که او به طور تعجب‌آوری فاقد قوه تخیل و ابتکار است.

4. his quick recovery was quite surprising
بهبودی سریع او شگفت انگیز بود.

5. that he would become king was nothing surprising
پادشاه شدن او اصلا شگفت انگیز نبود.

6. his disregard for the consequences of his actions was surprising to me
بی‌توجهی او به پیامد اعمالش برای من تعجب آور بود.

7. It is not surprising that children learn to read at different rates.
[ترجمه ترگمان]تعجب‌آور نیست که بچه‌ها یاد بگیرند با نرخ‌های متفاوت مطالعه کنند
[ترجمه گوگل]تعجب آور نیست که بچه ها با سرعت های مختلف مطالعه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It's surprising how many people applied for the job.
[ترجمه ترگمان]تعجب‌آور است که چه تعداد از مردم برای ...

مترادف surprising

شگفتی (صفت)
surprising , singular
عجب (صفت)
strange , astonishing , surprising

معنی surprising در دیکشنری تخصصی

surprising
[ریاضیات] شگفت انگیز

معنی کلمه surprising به انگلیسی

surprising
• astonishing, startling, unexpected
• something that is surprising is unexpected or unusual and makes you feel surprised.
surprising development
• unexpected progress, advancing at a surprising rate
surprising prices
• shocking prices

surprising را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
غافلگیرکننده
Matin
بهت آور، حیرت آور
محدثه فرومدی
تعجب‌برانگیز
میلاد علی پور
عجیب و غریب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی surprising
کلمه : surprising
املای فارسی : سورپریسینگ
اشتباه تایپی : سعقحقهسهدل
عکس surprising : در گوگل

آیا معنی surprising مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )