برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1323 100 1

surprisingly

/sərˈprɑɪ.zɪŋ.li/ /səˈpraɪzɪŋli/

بطور شگفت اور

بررسی کلمه surprisingly

قید ( adverb )
• : تعریف: in a way or to a degree that surprises ;unexpectedly.

- It is surprisingly warm for December.
[ترجمه امین] هوا برای دسامبر به طور شگفت‌آوری گرم است.
|
[ترجمه ترگمان] به طرز شگفت آوری برای دسامبر گرم است
[ترجمه گوگل] برای ماه دسامبر شگفت انگیز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه surprisingly در جمله های نمونه

1. surprisingly enough, he too collects stamps
تعجب آور این است که او هم تمبر جمع می‌کند.

2. i once knew a lady that likened surprisingly to you
در گذشته خانمی را می‌شناختم که به‌طور شگفت انگیزی شبیه شما بود.

3. At seventy she was surprisingly broadminded.
[ترجمه ترگمان]در هفتاد سالگی او به طرز عجیبی روشنفکر بود
[ترجمه گوگل]در هفتاد و شش سالگی او شگفت انگیز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mares are surprisingly tolerant of the roughness and rudeness of their own offspring.
[ترجمه ترگمان]Mares به طرز شگفت آوری نسبت به خشونت و خشونت فرزندان خود تحمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]Mares شگفت آور تحمل زبری و ناراحتی فرزندان خود را دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He answered my question in a surprisingly deep bass.
[ترجمه ترگمان]او به سوال من با صدای بم و شدید پاسخ داد
[ترجمه گوگل]او سوال من را در یک باس شگفت انگیز جواب داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه surprisingly به انگلیسی

surprisingly
• startlingly, in an astonishing manner, unexpectedly

surprisingly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saeed
"Even"
حتی
باسم موالی زاده
به طور غیرمنتظره، در کمال تعجب و شگفتی
aryana
به طور شگفت آور
raha
شگفت انگیز
tannaz
غافلگیرانه
Mobina
شگفت آور
محدثه فرومدی
به طور حیرت آور/حیرت انگیز، به طرز مبهوت کننده، به شکل بهت آور/بهت انگیز، به صورت غافلگیرکننده، به طور تعجب برانگیز/ اعجاب آمیز/اعجاب انگیز/حیرت آفرین/حیرت زا/حیرتناک/ شگفتی زا/خیره کننده
شریفی
حیرت اور
میلاد علی پور
به طرزِ عجیبی
Negaar
در کمال ناباوری
علی اصغر سلحشور
به طرز شگفتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی surprisingly
کلمه : surprisingly
املای فارسی : سورپریسینگلی
اشتباه تایپی : سعقحقهسهدلمغ
عکس surprisingly : در گوگل

آیا معنی surprisingly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )