برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

suspected


System.String[]

واژه suspected در جمله های نمونه

1. He that once deceives is ever suspected.
[ترجمه ترگمان]او هرگز کسی را فریب نمی‌دهد
[ترجمه گوگل]او که زمانی فریب خورده است، همیشه مشکوک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He that once deceived is never suspected.
[ترجمه ترگمان] اون یه بار فریب خورد، هیچ وقت مشکوک نشد
[ترجمه گوگل]او که زمانی فریب خورده است هرگز مشکوک نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bodies were identified as those of two suspected drug dealers.
[ترجمه ترگمان]این اجساد به عنوان یکی از دو فروشنده مظنون مواد مخدر شناسایی شدند
[ترجمه گوگل]جسد به عنوان دو مهاجم مواد مخدر شناخته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The police suspected her of fronting for a gang of forgers.
[ترجمه ترگمان]پلیس او را به شکار گروهی از forgers متهم می‌کرد
[ترجمه گوگل]پلیس مظنون به فرار از یک باند فریبکارانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف suspected

مظنون (صفت)
doubtful , suspected

معنی کلمه suspected به انگلیسی

suspected
• you use suspected in front of nouns when you want to say that someone or something is thought to be the thing referred to by the noun. for example, a `suspected terrorist' is someone who is thought to be a terrorist.

suspected را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
مظنون، مشکوک، متهم
گلستانی
احتمالی
nc
مشکوک
negarin
مشکوک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suspectedکلمه : suspected
املای فارسی : سوسپکتد
اشتباه تایپی : سعسحثزفثی
عکس suspected : در گوگل

آیا معنی suspected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )