برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

swarm with

swarm with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
مملو از ... بودن
The museum was swarming with tourists.
The conference venue was swarming with police.
The room was hot and stuffy, and swarming with flies.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی swarm with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )