برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sweet love

sweet love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسم آزادی
یعنی مادران نیمی ازدنیاهستندونیم دیگر رامی سازند.* عشق شیرین*

مادرم داد
به من درس
وفاداری ر ا
عشق شیرین توآمیخته شدباشیرم
Maryam
عشق دوست داشتنی ام . صاحب دلم . معشوق شیرین من . جانا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sweet love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )