برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

swing round


چرخیدن، چرخ زدن، دور گشتن

swing round را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
تغییر عقیده دادن
تغییر جهت، سربرگرداندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی swing round
کلمه : swing round
املای فارسی : سوینگ روند
اشتباه تایپی : سصهدل قخعدی
عکس swing round : در گوگل

آیا معنی swing round مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )