برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1293 100 1

synod

/ˈsɪnəd/ /ˈsɪnəd/

معنی: شورای کلیسایی، مجلس مناظره مذهبی
معانی دیگر: (کلیسای کاتولیک) شورای مطران ها، جلسه ی کشیشان محل، (کلیسای ارتدکس) holy synod، (برخی کلیساهای پروتستان) سازمان محلی، سازمان ملی، شورا

بررسی کلمه synod

اسم ( noun )
مشتقات: synodal (adj.)
(1) تعریف: an assembly of the officers of a given church or denomination for the discussion of church affairs; ecclesiastical council.

(2) تعریف: a group of churches following the doctrines established or decisions made by a particular assembly.

واژه synod در جمله های نمونه

1. The General Synod accused broadcasters of dumbing down religious programmes.
[ترجمه ترگمان]شورای عمومی مجریان برنامه‌های مذهبی را به پایین آوردن برنامه‌های مذهبی متهم کرد
[ترجمه گوگل]شورای عمومی به رسانه ها متهم شد که برنامه های مذهبی را خفه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Should the General Synod vote women into the priesthood?
[ترجمه ترگمان]آیا شورای عمومی، زنان را به سلک کشیشان درآورد؟
[ترجمه گوگل]آیا شورای عمومی باید زنان را به وحشی معرفی کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The vote came five years after the synod called for draft legislation to introduce women priests.
[ترجمه ترگمان]این رای‌گیری پنج سال پس از آن صورت گرفت که شورای کلیسایی خواهان پیش‌نویس قانونی برای معرفی کشیشان زن شد
[ترجمه گوگل]رأی پنج سال پس از آن شد که شورای هماهنگی برای پیش نویس قوانین برای معرفی کشیش های زن دعوت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. After two hours of debate the synod voted overwhelmingly to receive the report and moved on to detailed discussion of the legislation.
[ ...

مترادف synod

شورای کلیسایی (اسم)
synod
مجلس مناظره مذهبی (اسم)
synod

معنی عبارات مرتبط با synod به فارسی

(کلیسای ارتدکس شرقی) شورای مدیره

معنی کلمه synod به انگلیسی

synod
• ecclesiastical council; stellar conjunction (astronomy)
• a synod is a special council of members of a church, which meets regularly to discuss religious issues.

synod را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir Mahdi Amiri
مجلس شورای مذهبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی synod
کلمه : synod
املای فارسی : سیند
اشتباه تایپی : سغدخی
عکس synod : در گوگل

آیا معنی synod مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )