انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 891 100 1

synthetic

تلفظ synthetic
تلفظ synthetic به آمریکایی/ˌsɪnˈθetɪk/ تلفظ synthetic به انگلیسی/sɪnˈθetɪk/

معنی: ترکیبی، مرکب از مواد مصنوعی، همگذاشت
معانی دیگر: تولید شده از راه ترکیب شیمیایی (در برابر: یافت شده در طبیعت)، هم نهشته، هم نهاده، ساخته، (زبانشناسی - دستور زبان) ترکیبی، صرفی، آمیخته، تقلبی، ساختگی، غیر واقعی، وانمودین (synthetical هم می گویند)، وابسته به سنتز یا هم نهشت، هم نهشتی، (فلسفه) هم نهادی (در برابر: فراکافتی یا تحلیلی analytic)، انضمامی

بررسی کلمه synthetic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, resulting from, or involving synthesis.
مترادف: synthesized
مشابه: amalgamated, composite, compound, man-made

(2) تعریف: designating compounds formed in a laboratory or industrial process as opposed to those of natural origin; man-made; artificial.
مترادف: artificial
متضاد: natural
مشابه: ersatz, man-made, manufactured, processed

(3) تعریف: of a language, expressing relationships in sentences by inflections rather than by the use of separate words. (Cf. analytic.)
مترادف: agglutinating, inflecting

(4) تعریف: not real or meaningful; feigned or artificial.
مترادف: artificial, fake, false, feigned, inauthentic, plastic, sham
متضاد: genuine
مشابه: bogus, insincere, phony

- synthetic grief
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اندوه مصنوعی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] غم و اندوه مصنوعی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
اسم ( noun )
مشتقات: synthetical (adj.), synthetically (adv.)
• : تعریف: something, esp. a chemical substance, created by a laboratory or industrial process as opposed to being of natural origin.

واژه synthetic در جمله های نمونه

1. synthetic enthusiasm
ترجمه اشتیاق وانمودین

2. synthetic rubber
ترجمه لاستیک مصنوعی

3. synthetic silk
ترجمه ابریشم هم‌نهشته

4. textiles made of synthetic fiber
ترجمه پارچه‌های ساخته شده از الیاف مصنوعی

5. russian and arabic are two synthetic languages
ترجمه روسی و عربی دو زبان صرفی هستند.

6. When the synthetic fabric is contrasted with the natural one, the difference is very apparent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقتی که بافت مصنوعی با یک ماده طبیعی مقایسه شود، تفاوت بسیار آشکار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که پارچه مصنوعی با یک طبیعت سازگار است، تفاوت بسیار آشکار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. When the synthetic is contrasted with the natural one, the difference is very apparent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقتی مصنوعی با یک ترکیب طبیعی مقایسه می‌شود، تفاوت بسیار آشکار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که مصنوعی با طبیعت سازگار است، تفاوت بسیار آشکار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. You should add some synthetic fertilizer to the soil.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]باید مقداری کود شیمیایی به خاک اضافه کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما باید برخی از کود مصنوعی را به خاک اضافه کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This synthetic dress material does not crush.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این لباس مصنوعی خرد نمی‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ماده لباس مصنوعی خرد نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Synthetic fabrics are less susceptible to shrinkage than natural ones.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پارچه‌های مصنوعی کم‌تر مستعد ابتلا به انقباض هستند تا انقباض طبیعی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پارچه های مصنوعی کمتر از انقباض طبیعی نسبت به مواد طبیعی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. These shoes have leather uppers and synthetic soles.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کفش‌ها uppers چرمی و کف مصنوعی دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کفش ها دارای بالش های چرمی و کف های مصنوعی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Some of the new synthetic dress materials do not crush.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از مواد مصنوعی جدید از پا در نمی‌آیند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعضی از مواد جدید مصنوعی لباس خرد نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Nylon is a synthetic; it is not from nature.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نایلون ترکیبی است از طبیعت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نایلون مصنوعی است؛ از طبیعت نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. She criticized the synthetic charm of television presenters.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او جاذبه مصنوعی مجریان برنامه‌های تلویزیونی را مورد انتقاد قرار داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از جذابیت مصنوعی سخنرانان تلویزیون انتقاد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Boots made from synthetic materials can usually be washed in a machine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Boots ساخته‌شده از مواد مصنوعی را معمولا می توان در یک دستگاه باخود حمل کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چکمه های ساخته شده از مواد مصنوعی معمولا می تواند در یک ماشین شسته شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. We felt the salesman's synthetic friendliness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حالت دوستانه ساختگی فروشنده را احساس کردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما احساس راحتی مصنوعی فروشنده را احساس کردیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف synthetic

ترکیبی (صفت)
combinatorial , synthetic , combinatory , syntactic
مرکب از مواد مصنوعی (صفت)
synthetic
همگذاشت (صفت)
synthetic

معنی عبارات مرتبط با synthetic به فارسی

نشانی مصنوع
انگم هم نهشته، صمغ مصنوعی
لاستیک مصنوعی، لاستیک ساختگی، لاستیک همگذاشت

معنی synthetic در دیکشنری تخصصی

[سینما] ناطق و صدای موزیک - هم نهاده
[برق و الکترونیک] مصنوعی
[مهندسی گاز] مصنوعی
[زمین شناسی] همخوان
[نساجی] مصنوعی - بشر ساخت
[ریاضیات] ساختنی، ترکیبی
[پلیمر] سنتزی
[زمین شناسی] رادار روزنه مجازی - سیستم SLAR که در آن تفکیک بالای آزیموت بوسیله جمع آوری و پردازش اطلاعات بازگشتی برای نتیجه دادن یک آنتن بسیار بلند، حاصل می شود.
[پلیمر] تجزیه نظام دار، تحلیل قاعده مند
[برق و الکترونیک] رادار دهانه - ترکیبی سیستم رادار هوایی که هواپیمای مرجع ان در امتداد مسیر بسیار مستقیم حرکت می کند و پالسهای ماکورویو ی به طور مداوم و با بسامد ثابتی ارسال می کند که برای همدوسی در کی دوره تناوب که هواپیما حدود 1 کیلو متر جا به جا می شود . کافت است . اگر از یک آنتن در طول مسیر پرواز استفاده می شود . می توان همه ی پژواکهای بازگشته را پردازش کرد. دهانه ی ترکیب طولانی توان دقت خیلی بالایی دارد و صفحه های نمایشی با جزئیات بسیار دقیق ارایه می دهد از این رادار در نقشه برداری عوارض زمینی استفاده می شود .
[ریاضیات] بودجه ی تلفیقی
[عمران و معماری] ماده پاک کننده مصنوعی
[ریاضیات] تقسیم ترکیبی، تصمیم ترکیبی
[ریاضیات] روش تقسیم ترکیبی
[نساجی] رنگینه مصنوعی
[زمین شناسی] برآورد ترکیبی
[آمار] برآورد ترکیبی
[زمین شناسی] برآوردگر ترکیبی
[آمار] برآوردگر ترکیبی

معنی کلمه synthetic به انگلیسی

synthetic
• something made through synthesis, man-made product, artificial substance
• of or pertaining to synthesis; artificial, man-made; not real, not genuine; of or pertaining to a language that uses inflectional affixes to express relationships
• synthetic products are made from chemicals or artificial substances rather than from natural ones.
synthetic fabric
• man-made fabric, cloth produced by chemical processes
synthetic food
• food that has been created by artificial methods, fisherman or hunter
synthetic food coloring
• artificial food coloring
synthetic material
• matter that has been created by artificial methods
synthetic rubber
• man-made rubber, substance that resembles rubber but is artificial
synthetic silk
• man-made silk, artificial silk, fabric made to imitate silk

synthetic را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی synthetic

فیروزه کرمبیگی ١١:١١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٩
صناعی ( دست ساز)
|

مهسا ١٢:٣٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٩
ترکیبی
|

حمید ١٨:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٠١
نمادین، غیر واقعی
|

ebitaheri@gmail.com ٢٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٣
ساختنی
|

پیشنهاد شما درباره معنی syntheticنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی synthetic
کلمه : synthetic
املای فارسی : سینتهتیک
اشتباه تایپی : سغدفاثفهز
عکس synthetic : در گوگل


آیا معنی synthetic مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )