برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

syrup

/ˈsɜːrəp/ /ˈsɪrəp/

معنی: شربت، شیره، محلول غلیظ قندی دارویی، شیره یا شهد زدن به
معانی دیگر: (دارو سازی) شربت، هرداروی آمیخته با آب و شکر، (نوشابه) شربت، انگبین، دوشاب، شبیار، sirup شربت

بررسی کلمه syrup

اسم ( noun )
(1) تعریف: a solution of sugar in water, esp. a viscous solution containing flavoring or medication.

(2) تعریف: a sweetener made from fruit juice, maple sap, or the like, boiled until very concentrated.

واژه syrup در جمله های نمونه

1. a pectoral syrup
شربت سینه

2. tahini and syrup
ارده شیره

3. boil the grape juice to the consistency of syrup
آب انگور را آنقدر بجوشانید تا به غلظت شیره برسد.

4. Tinned fruit usually has a lot of syrup with it.
[ترجمه ترگمان]میوه Tinned معمولا حاوی مقدار زیادی شربت با آن است
[ترجمه گوگل]میوه کنسرو معمولا دارای مقدار زیادی شربت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Pour in some of the syrup, but not all of it, as it will probably overflow.
[ترجمه ترگمان]مقداری از این شربت را بریزید اما نه همه آن، چون احتمالا سرریز خواهد شد
[ترجمه گوگل]پور در برخی از شربت، اما نه همه آن، به عنوان احتمالا سرریز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The high concentration of sugars forms a syrup when the sap evaporates.
[ترجمه ترگمان]غلظت بالای قند، شربتی است که شیره تبخیر می‌شود
[ترجمه گوگل]غلظت بالای قندهای هنگامی که گوگرد تبخیر می شود یک شربت را تشکیل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف syrup

شربت (اسم)
nectar , juice , beverage , syrup , sirup
شیره (اسم)
ooze , extract , molasses , juice , syrup , sirup , sap
محلول غلیظ قندی دارویی (اسم)
syrup , sirup
شیره یا شهد زدن به (فعل)
syrup , sirup

معنی عبارات مرتبط با syrup به فارسی

شیره ی ذرت (آمیزه ی شیرینی که از نشاسته ی ذرت می سازند)
شیره ی افرا (که از جوشاندن شیره ی گیاهی درخت افرا به دست می آید)، شربتی که از تغلیظ انواع افرا تهیه میشود، عصاره یاشیره افرا

معنی کلمه syrup به انگلیسی

syrup
• sweet and concentrated liquid; solution of sugar and water containing medication (pharmacology)
• syrup is a sweet liquid made with sugar and water, often with a flavouring.
chocolate syrup
• liquid chocolate, concentrated chocolate which is a fluid
concentrated syrup
• sweet syrup which is not diluted
cough syrup
• liquid medication used to alleviate coughing
golden syrup
• golden syrup is a sweet, sticky, yellow type of food that is made from sugar.
maple syrup
• syrup produced by boiling the sap of maple trees
starch syrup
• glucose syrup, colorless to somewhat yellow syrupy mixture (composed of dextrose, malt sugar and dextrins containing about 20% water)
sweetened syrup
• syrup that has been given a sweet flavor

syrup را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
شیره
سیما
شربت
Matin
شربت
thick, sweet liquid with medicine in it

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی syrup
کلمه : syrup
املای فارسی : سیروپ
اشتباه تایپی : سغقعح
عکس syrup : در گوگل

آیا معنی syrup مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )