برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

systematizer

systematizer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
سامانه پرداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی systematizer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )