برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Take - dig

Take a dig

Take a dig را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
Take a dig at someone
اصطلاح)
به کسی تیکه انداختن، متلک گفتن، نیش زدن و با کنایه حرف زدن، مسخره کردن و گوشه زدن.

مترادف با اصطلاح زیر
Take a jab at
مثال:
I'm really not trying to take a dig at you. I'm just trying to give you some constructive feedback
من واقعا سعی نمیکنم بهت تیکه بندازم. فقط دارم سعی میکنم به تو بازخورد سازنده بدم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Take a dig مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )