برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Take - jab

Take a jab

Take a jab را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح)
مترادف با اصطلاح
Take a dig
Take a jab at someone
به کسی متلک گفتن، تیکه انداختن، با گوشه و کنایه سخن گفتن، مسخره کردن، نیش زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Take a jab مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )