برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

Talk out

/tɔːkˈaʊt/ /tɔːkaʊt/

به تفصیل درباره ی چیزی کنکاش کردن یا مذاکره کردن، بوسیله بحک شفاهی موضوعی را روشن کردن، مطرح مذاکره قرار دادن

واژه Talk out در جمله های نمونه

1. If you two don't talk out the differences between you, it'll be very difficult for you to continue working together.
[ترجمه ترگمان]اگر شما دو نفر از تفاوت‌های بین شما حرف نزنید، برای شما خیلی سخت خواهد بود که با هم‌کار خود ادامه بدهید
[ترجمه گوگل]اگر دو نفر از تفاوت بین شما صحبت نکنند، شما برای ادامه کار با هم بسیار مشکل خواهید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They should sit down to talk out their differences.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها باید بنشینند و اختلافاتشان را حل کنند
[ترجمه گوگل]آنها باید بنشینند تا اختلافات خود را بیان کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Talk out your problems. Do not keep them bottled up.
[ترجمه ترگمان] با مشکلاتت حرف بزن اونا رو در بطری نگه ندار
[ترجمه گوگل]مشکلات خود را بیان کنید آنها را بطری نگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We need to talk out the issue with the others before making a decision.
[ترجمه ترگمان]ما باید قبل از تصمیم‌گیری درباره مساله با دیگران صحبت کنیم
[ترجمه گوگل] ...

معنی عبارات مرتبط با Talk out به فارسی

منصرف کردن، بازداشتن

Talk out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

naRiman
بحث کردن
Soroushgh97
Let's talk this out بیا با صحبت کردن این موضوع رو حل کنیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی talk out
کلمه : talk out
املای فارسی : تلک آوت
اشتباه تایپی : فشمن خعف
عکس talk out : در گوگل

آیا معنی Talk out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )