برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

Tampering

واژه Tampering در جمله های نمونه

1. jury tampering
اعمال نفوذ در هیات منصفه دادگاه

Tampering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
دستبرد و تغییر
مرتضی بزرگیان
دستکاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Tampering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )