برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Targeted Career Development Model

Targeted Career Development Model را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدل توسعه هدفمند شغلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Targeted Career Development Model مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )