برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Tell somebody off

Tell somebody off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
Tell somebody off( for something/doing something):
با عصبانیت با کسی حرف زدن، دعوا کردن کسی به خاطر کارش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Tell somebody off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )