برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
The - trick - is - to

The trick is to

The trick is to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
مهم این است که
نکته این جاست که / نکته اش این است که
شگرد( ترفند) این است که
راهش این است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی The trick is to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )