انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 980 100 1

Thereafter

تلفظ thereafter
تلفظ thereafter به آمریکایی/ðeˈræftər/ تلفظ thereafter به انگلیسی/ðeəˈrɑːftə/

معنی: بعد از آن، پس از ان، از ان پس، بعدها
معانی دیگر: از آن پس، پس از آن، از آن به بعد، بعد از ان

بررسی کلمه Thereafter

قید ( adverb )
• : تعریف: following that; from then on.

- He was caught stealing and thereafter was never given a position of any responsibility.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او گرفتار دزدی شد و از آن به بعد هیچ مسئولیتی بر عهده نگرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او سرقت شد و بعد از آن هيچ موقعيت هيچ مسئوليتي به دست نياورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Tuesday and thereafter.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] سه شنبه و بعد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] سه شنبه و پس از آن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Thereafter در جمله های نمونه

1. Thereafter she wrote articles for papers and magazines in Paris.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن او مقالاتی برای مقالات و مجلات پاریس نوشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن او مقالات برای مقالات و مجلات در پاریس نوشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Sophie was born in France, but shortly thereafter her family moved to the United States.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سوفی در فرانسه به دنیا آمد، اما اندکی بعد خانواده‌اش به آمریکا نقل‌مکان کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوفی در فرانسه متولد شد، اما مدت کوتاهی پس از آن خانواده اش به ایالات متحده نقل مکان کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Thereafter they did not speak.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آن پس دیگر چیزی نگفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن صحبت نکردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Thereafter we heard no more of this suggestion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن ما دیگر از این پیشنهاد چیزی نشنیدیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن ما بیشتر از این پیشنهاد را شنیدیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Shortly thereafter, the organization evades reality and responsibility by blaming its troubles on either scapegoats or the hazards of fate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مدت کوتاهی پس از آن سازمان واقعیت و مسیولیت خود را با مقصر دانستن مشکلات خود در قبال سپر و یا خطرات سرنوشت اعلام می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدت کوتاهی پس از آن، سازمان از واقعیت و مسئولیت اجتناب می کند، با سرزنش مشکلات خود را در مورد هر دو مقتول و یا خطرات سرنوشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Thereafter it should be opened up for general discussion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن باید برای بحث کلی باز شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن باید برای بحث عمومی باز شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Thereafter his researches had moved into the realms of fantasy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن، تحقیقات او به قلمرو خیال تبدیل شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن تحقیقات او به قلمرو فانتزی منتقل شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Thereafter it evolved rapidly into a formidable force.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن به سرعت به یک نیروی عظیم تبدیل شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن به سرعت به یک نیروی توانمند تبدیل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Animals were kept under light anaesthesia thereafter with ip chloral hydrate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حیوانات از آن پس با hydrate chloral، تحت نور anaesthesia نگهداری می‌شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس حیوانات تحت بیهوشی نور با هیدرات کلرال منیزیم نگهداری شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Thereafter, local militias organized by claimants to office would fight at the bidding of the state governor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از آن، شبه نظامیان محلی که توسط مدعی علیه اداره سازمان دهی شده بودند با دستور فرماندار ایالتی مبارزه می‌کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن، شبه نظامیان محلی سازماندهی شده توسط متقاضیان اداره به رقابت با استاندار دولت مبارزه می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Thereafter there are various in-service courses.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آن پس دوره‌های خدمات مختلفی وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن دوره های مختلفی در زمینه خدمات وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Thereafter a comparison is drawn between informal settlements and the Elandskloof case.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از آن، مقایسه‌ای بین توافقات غیر رسمی و مورد Elandskloof صورت می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن مقایسهای بین سکونتگاههای غیررسمی و پرونده Elandskloof صورت میگیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Thereafter, it was fostered by de Gaulle's staunch support of Adenauer's hard line on Berlin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آن پس، حمایت شدید شارل‌دوگل از خط سخت Adenauer در برلین پرورش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن، حمایت شدید دگل از خط سخت آدنور در برلین، تقویت شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The locus of failure thereafter moves backwards into the cylinder.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مکان شکست بعد از آن به سمت استوانه حرکت می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن، محل شکست به سمت سیلندر حرکت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Thereafter

بعد از آن (قید)
afterward , afterwards , thereafter
پس از ان (قید)
away , afterward , afterwards , thereupon , thereafter , thence
از ان پس (قید)
thereafter , thenceforth , thenceforward
بعدها (قید)
thereafter

معنی کلمه Thereafter به انگلیسی

thereafter
• afterwards, after that
• thereafter means after the event or date mentioned; a formal word.

Thereafter را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Thereafter

Taha ١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣
بعد از آن...
|

پیشنهاد شما درباره معنی Thereafterنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

احمد > تورک
فرنیا > فرنیا
Artan > quality
ساینا نوری > ساینا
ایما محسنی > Stand somebody
M. R > Semester
mohammad.t > together
محدثه فرومدی > mechanization

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی thereafter
کلمه : thereafter
املای فارسی : تهریفتر
اشتباه تایپی : فاثقثشبفثق
عکس thereafter : در گوگل


آیا معنی Thereafter مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )