برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1349 100 1

Think it over


در این خصوص فکرکنید

معنی کلمه Think it over به انگلیسی

think it over
• think over a matter, compare certain issues

Think it over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shiro
فکر کردن راجب نتیجه درست
میثم علیزاده
معادل فارسی " دو دوتا چهارتا" کردن ، در مورد مساله ای نشستن خوب فکر کردن
Pouria
فکر کردن در مورد یه موضوع یا مساله ی و سنجیدن همه نتایج و عواقب احتمالی اون.

Mobin
Think carefully about the possible results of sth
درویش
Think it over
Think sth over
Think it through
Think sth through
همه به معنای:
-فکرکردن به عواقب چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی think it over
کلمه : think it over
املای فارسی : تینک ایت اور
اشتباه تایپی : فاهدن هف خرثق
عکس think it over : در گوگل

آیا معنی Think it over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )