انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1015 100 1

Third party

تلفظ third party
تلفظ third party به آمریکایی/ˈθɜːrdˈpɑːrti/ تلفظ third party به انگلیسی/θɜːdˈpɑːti/

معنی: شخص ثالث
معانی دیگر: نفر سوم، (در مقایسه با دو حزب چیره ی کشور) حزب سوم، شخص ثالک

بررسی کلمه Third party

اسم ( noun )
(1) تعریف: a political party formed in dissension from or opposition to the major parties in a two-party system.

(2) تعریف: a person or agency incidentally involved in an incident or matter, but not one of the principals.

واژه Third party در جمله های نمونه

1. Third party distributors are used to distribute the product in areas where the group does not have offices.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توزیع کنندگان حزب سوم برای توزیع محصول در مناطقی که این گروه دارای دفاتری نیست، به کار گرفته می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توزیع کننده های شخص ثالث برای توزیع محصول در مناطقی که گروه دفتر ندارند استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. You can instruct your bank to allow a third party to remove money from your account.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]می‌توانید به بانک خود آموزش دهید تا به یک شخص ثالث اجازه دهد که پول را از حساب شما خارج کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما می توانید بانک خود را به اجازه دادن به یک شخص ثالث برای حذف پول از حساب خود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. They plumped for a third party ticket.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با صدای بلند بلیط سومی را آوردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها برای یک بلیط شخص ثالث وارد شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Does third party insurance cover this type of damage?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا بیمه طرف ثالث این نوع خسارت را پوشش می‌دهد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا بیمه شخص ثالث این نوع آسیب را پوشش می دهد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. It can help to have an impartial third party look over your work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این می‌تواند به داشتن یک شخص ثالث بی‌طرف در کار شما کمک کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این می تواند کمک به نگاه شخص ثالث بی طرفانه بر کار شما باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The assistance of a skilled, sympathetic third party is of great help when marriage conflict gets out of hand.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنگامی که کش‌مکش ازدواج از دست می‌رود، کمک یک شخص ثالث ماهر و دلسوز، کمک بزرگی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمک به یک شخص ثالث متخصص و متخصص، هنگامی که ازدواج از دست خارج می شود، بسیار مفید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Thirty percent said a third party would make government better, and 23 percent said it would worsen the situation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سی درصد گفته‌اند که یک حزب سوم دولت را بهتر خواهد کرد و ۲۳ درصد گفته‌اند که وضعیت را بدتر خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سی درصد گفت که یک شخص ثالث دولت را بهتر می کند و 23 درصد گفته است که وضعیت را بدتر خواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Personal introductions are commonly executed by a third party rather than through say the medium of a telephone call requesting a meeting.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معرفی شخصی معمولا توسط یک طرف ثالث اجرا می‌شود تا اینکه از طریق یک تماس تلفنی درخواست ملاقات داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معرفی شخصی معمولا توسط شخص ثالث اجرا می شود و نه از طریق می گویند رسانه تماس تلفنی با درخواست جلسه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Both companies will meet with a neutral third party to resolve the disagreement.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر دو شرکت با یک طرف ثالث خنثی برای حل اختلاف دیدار خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر دو شرکت برای حل اختلاف با شخص ثالث بی طرف ملاقات خواهند کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Third party test facilities are another option for manufacturers which do not want to invest in their own facilities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تجهیزات تست طرف سوم گزینه دیگری برای تولید کنندگان هستند که نمی‌خواهند در تسهیلات خود سرمایه‌گذاری کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امکانات آزمون شخص ثالث یک گزینه دیگر برای تولید کنندگان است که نمی خواهند در امکانات خود سرمایه گذاری کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The cheapest price he was offered was £730 third party fire and theft.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ارزان‌ترین قیمت پیشنهادی، ۷۳۰ میلیون پوند برای آتش‌سوزی و سرقت بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارزان ترین قیمت او بود 730 پوند و آتش سوزی شخص ثالث و سرقت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Like a hockey fight, though, we have a third party jumping in.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مثل یه دعوای هاکی، با این وجود، ما یه پارتی سوم داریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، مانند یک مبارزه با هاکی، ما یک شخص ثالث را پر می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. This is often done through an independent third party, such as a debt collecting agency, to ensure confidentiality.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این امر اغلب از طریق یک شخص ثالث مستقل مانند یک اداره جمع‌آوری بدهی، برای اطمینان از محرمانه بودن انجام می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این امر اغلب از طریق شخص ثالث مستقل، مانند اداره جمع آوری بدهی، برای اطمینان از محرمانه بودن انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Article 35 requires a third party to accept an obligation in writing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ماده ۳۵ برای پذیرش تعهد در نوشتن نیاز به یک حزب سوم دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماده 35 مستلزم یک شخص ثالث برای پذیرش تعهد در نوشتن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. You must sign the document in the presence of an independent third party .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما باید سند را در حضور یک شخص ثالث مستقل امضا کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما باید سند را در حضور شخص ثالث مستقل امضا کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Third party

شخص ثالث (اسم)
third party

معنی Third party در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] شخص ثالث
[حقوق] (شخص) ثالث
[ریاضیات] بیمه ی شخص ثالث
[کامپیوتر] توافقنامه ای که بوسیله آن یک شرکت مستقل تجهیراتی را از سازنده خریده و به استفاده کننده کرایه می دهد .
[کامپیوتر] فروشنده دسته سوم .

معنی کلمه Third party به انگلیسی

third party
• third side, third partner, third person, foreign factor
• a third party is someone who is not one of the two main people or groups involved in a dispute or a discussion, but who becomes involved in it in order to contribute to the settlement.
• if you have third-party insurance and you cause an accident, your insurance company will pay money only to other people who are hurt or whose property is damaged, and not to you.
third party candidate
• candidate who does not belong to one of the two major political parties; candidate who does not belong to either the democratic party or the republican party (u.s. politics)
third party insurance
• insurance against damage that can occur to a third group involved, insurance for damages that the individual who is covered caused to others, coverage for damage caused in a car accident
third party transfer
• transfer of money to a bank account of a party who is not directly involved in a transaction
third party vendor
• company which markets hardware of another manufacturer

Third party را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Third party

deimos ١٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣
[کامپیوتر] خدماتی که نه توسط شما ارائه می گردد و نه توسط شرکت طرف حساب شما، بلکه از طرف یک شخص ثالث ارائه می شود. مثلا نسخه ویندوزی مرورگر کروم نه توسط مایکروسافت ایجاد شده است و نه توسط کاربر ویندوز، بلکه توسط یک شرکت شخص ثالث دیگری (گوگل) تولید شده است.
|

مقداد سلمانپور ١٨:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/١٨
طرف ثالث
|

نوشین قمریان ٢٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠
شخص واسط
|

پیشنهاد شما درباره معنی Third partyنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی third party
کلمه : third party
املای فارسی : ترد پرتی
اشتباه تایپی : فاهقی حشقفغ
عکس third party : در گوگل


آیا معنی Third party مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )