برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Thousands of

Thousands of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saba
بسیار
زیاد
خیلی
Amir
زیاد
هزاران
بیشمار
Maryam
هزاران
علی عربی
بسیار زیاد
علی عربی
زیاد
ZD

Al ot of
Ftme.Nouraei
هزاران
Miss._.yeganeh
هزاران تا چیز
حسین حکیم
مقدار زیادی
بی شمار
S&A ^^
بیشمار نمی شود!!!
می شود:خیلی،زیاد،بسیار و...
Pvas
a lot of
زیاد
خیلی زیاد
بسیار

دکتر آینده
هزاران
hasti
هزاران
Saghar
Thousands of means
هزاران تا از...
For example
There are thousands of things I want to do

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Thousands of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )