برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Tick - all - the - boxes

Tick all the boxes

Tick all the boxes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح)
To tick all boxes
Or
To tick all the boxes
Or
Check all the boxes
معنی تحت اللفظی یا کلمه به کلمه ای آن میشود
همه مربع ها را تیک زدن! (چک کردن)!
اما منظور از این اصطلاح يعني:
- همه نیازهای موردنظر (برای موفقیت) را برآورده کردن!
- تمام موارد لیست شده را به اتمام رساندن!
- مراحل مختلف یک فرایند را بطور کامل و منظم انجام دادن!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Tick all the boxes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )