برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Tighten up

Tighten up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
سخت گیری بیشتر، کنترل بیشتر، سفت و سخت گرفتن قانون
Shirinbahari
کار گروهی و موثر
We have tightened up the defence and are winning matches as a result

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Tighten up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )