برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
To - keep - your - head

To keep your head

To keep your head را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mina
Stay calm in a difficult situation
آروم موندن در موقعیت سخت
گلی افجه
خودت را حفظ کن
To keep your head above water
در شرایط سخت مراقب باش
سرت رو نگهدار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی To keep your head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )