برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

To no Avail


بیهوده، بی فایده

واژه To no Avail در جمله های نمونه

1. We tried to keep him alive but to no avail.
[ترجمه ترگمان]سعی کردیم او را زنده نگه داریم، اما فایده‌ای نداشت
[ترجمه گوگل]ما سعی کردیم او را زنده نگه داریم اما فایده ای نداشتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His efforts were to no avail.
[ترجمه ترگمان]تلاشش بی‌فایده بود
[ترجمه گوگل]تلاش هایش فایده ای نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We searched the whole area but all to no avail. Robbie had disappeared.
[ترجمه ترگمان]تمام منطقه را گشتیم اما فایده‌ای نداشت رابی ناپدید شده بود
[ترجمه گوگل]ما کل منطقه را جستجو کردیم اما همه فایده ای نداشتیم رابی ناپدید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The man tries hard to jack the car,but to no avail.
[ترجمه ترگمان]مرد سعی می‌کند ماشین را سفت کند، اما فایده‌ای ندارد
[ترجمه گوگل]این مرد سخت تلاش می کند تا ماشین را جارو کند، اما فایده ای ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه To no Avail به انگلیسی

to no avail
• for nothing, to no end, with no result

To no Avail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
بدون موفقیت
محدثه فرومدی
بی‌ثمر، بی‌نتیجه، بی‌حاصل، بی‌اثر، بی‌تاثیر، ناموثر، غیرموثر
میلاد علی پور
فایده ای نداشت، بی نتیجه بود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی to no avail
کلمه : to no avail
املای فارسی : تو نو اویل
اشتباه تایپی : فخ دخ شرشهم
عکس to no avail : در گوگل

آیا معنی To no Avail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )