برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1270 100 1

Total Quality Management

معنی Total Quality Management در دیکشنری تخصصی

Total quality management
[زمین شناسی] مدیریت کیفیت کل
[آمار] مدیریت کیفیت کل
[حسابداری] کنترل جامع کیفیت
[صنعت] مدیریت کیفیت فراگیر

Total Quality Management را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدیریت جامع کیفیت (TQM)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Total Quality Management مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )