برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Trade something in

Trade something in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
تاخت زدن یک کالای کهنه با جدید با پرداخت مابقی آن با پول، (معمولا اتومبیل) . مثال : He recently traded in his Jeep for a red Mercedes او اخیرا اتومبیل جيپش رو با یک مرسدس قرمز رنگ با پرداخت مابه‌التفاوتش تاخت زد/معامله کرد/تعویض کرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Trade something in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )