انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1102 100 1

Trees

تلفظ Trees
تلفظ Trees به آمریکایی تلفظ Trees به انگلیسی

واژه Trees در جمله های نمونه

1. trees and flowers beautify streets
ترجمه درخت و گل خیابان‌ها را زیبا می‌کند.

2. trees and waterfalls are a favorite theme for many painters
ترجمه بن‌مایه‌ی محبوب بسیاری از نقاشان،درخت و آبشار است.

3. trees divested of their leaves
ترجمه درختانی که برگ‌های خود را از دست داده بودند

4. trees fringed the lawn
ترجمه حاشیه‌ی چمن درخت بود.

5. trees grow in a forest
ترجمه درختان در جنگل می‌رویند.

6. trees had obstructed the view of the beach
ترجمه درختان منظره‌ی ساحل را کور کرده بودند.

7. trees heavy with apples
ترجمه درختانی که سیب بر آنها سنگینی می‌کند

8. trees hid the hut from view
ترجمه درختان کلبه را از نظر پنهان می‌کردند.

9. trees masked the white house
ترجمه درختان،خانه‌ی سفید را پوشانده بودند.

10. trees new washed by rain
ترجمه درخت‌هایی که دوباره باران آنها را شسته بود

11. trees that laughed with all their leaves
ترجمه درختانی‌که با کلیه‌ی برگ‌های خود ابراز شادمانی می‌کردند

12. trees that shed their leaves in the fall are called "deciduous"
ترجمه درختانی که در خزان برگ می‌ریزند "ریزنده‌" نامیده می‌شوند.

13. trees tossed their branches in the stiff wind
ترجمه شاخه‌های درختان در باد شدید تکان می‌خورد.

14. apple trees were drowned in blossoms
ترجمه درختان سیب غرق در شکوفه بودند.

15. big trees shade the shack
ترجمه درختان تنومند بر کلبه سایه می‌اندازند.

16. fallen trees closed the road
ترجمه درختان افتاده جاده را بند آورد.

17. forest trees
ترجمه درختان جنگلی

18. fruit trees were in full bloom
ترجمه درختان میوه غرق در شکوفه بودند.

19. grafted trees give better fruit
ترجمه درختان پیوندی میوه‌ی بهتری می‌دهند.

20. healthy trees yield healthy fruit
ترجمه درخت سالم میوه‌ی سالم می‌دهد.

21. tall trees relieved the flatness of the plain
ترجمه درختان بلند صافی دشت را کم‌نما می‌کردند.

22. the trees have grown and are safe from trampling
ترجمه درختان بزرگ شده‌اند و از خطر زیر دست و پا رفتن مصون هستند.

23. the trees offered good shade and shelter
ترجمه درختان سایه و سرپناه خوبی بودند.

24. the trees were bathed in moonlight
ترجمه درختان غرق در نور ماه بودند.

25. the trees were just beginning to leaf out
ترجمه درختان تازه شروع کرده بودند به برگ دادن.

26. the trees were powdered with snow
ترجمه لایه‌ای از برف درختان را پوشانده بود.

27. these trees interrupt our view of the sea
ترجمه این درخت‌ها جلو منظره‌ی دریا را می‌گیرند.

28. these trees will screen us against the wind
ترجمه این درختان ما را از باد حفظ خواهند کرد.

29. a few trees were overthrown by the storm
ترجمه طوفان چند درخت را انداخته بود (کله معلق کرده بود).

30. fertilizers make trees more productive
ترجمه کود درخت‌ها را پر بارتر می‌کند.

31. flowers and trees could be seen all around
ترجمه از هر سو گل و درخت دیده می‌شد.

32. huge sycamore trees bordered the road on both sides
ترجمه درختان عظیم چنار دو طرف جاده را پوشانده بود.

33. in winter, trees cast leaves
ترجمه در زمستان درخت برگ می‌ریزد

34. some scratched trees bleed sap
ترجمه برخی درختان زخمی شیره‌ی گیاهی می‌تراوند.

35. soon the trees will flower and the sky will smile
ترجمه به زودی درختان گل خواهند داد و آسمان لبخند خواهد زد.

36. the stunted trees of the desert
ترجمه درختان رشد کاسته‌ی صحرا

37. the young trees were full of buds
ترجمه درخت‌های جوان پر از جوانه بودند.

38. there were trees margining the shore
ترجمه صفی از درختان در راستای کرانه قرار داشت.

39. these peach trees have always fruited well
ترجمه این درختان هلو همیشه خوب میوه داده‌اند.

40. they plant trees around the building
ترجمه دور تا دور ساختمان را درخت می‌کارند.

41. we planted trees to improve the landscape
ترجمه برای بهتر کردن منظره درختکاری کردیم.

42. a row of trees
ترجمه یک ردیف درخت

43. he cut the trees
ترجمه او درخت‌ها را انداخت (یا برید).

44. hills denuded of trees
ترجمه تپه‌های عاری از درخت

45. running water and trees make the air humid
ترجمه آب جاری و درخت هوا را مرطوب می‌کند.

46. to set fruit trees
ترجمه درخت میوه کاشتن

47. when spring comes, trees blossom
ترجمه بهار که می‌آید درختان شکوفه می‌کنند.

48. a clump of pine trees by the lake
ترجمه دسته‌ای درخت کاج در کنار دریاچه

49. a house embowered with trees
ترجمه خانه‌ای محصور در میان درختان

50. a land destitute of trees
ترجمه سرزمین فاقد درخت

51. a screen of several trees
ترجمه حفاظی مشتمل بر چندین درخت

52. he went behind the trees to relieve himself
ترجمه برای قضای حاجت رفت پشت درخت‌ها.

53. i stood between two trees
ترجمه بین دو درخت ایستادم.

54. pollution has stripped the trees of their foliage
ترجمه آلودگی شاخ و برگ درختان را ریخته است.

55. roaring flood waters uprooted trees
ترجمه سیلاب‌های خروشان درختان را از ریشه کندند.

56. snow had blanketed the trees
ترجمه برف درخت‌ها را پوشانده بود.

57. some birds nest in trees
ترجمه برخی پرندگان در درخت لانه می‌کنند.

58. spring came and the trees burgeoned
ترجمه بهار آمد و درختان برگ درآوردند.

59. the leaves of green trees in the eyes of the wise . . .
ترجمه برگ درختان سبز در نظر هوشیار . . .

60. the storm wrenched young trees off the ground
ترجمه توفان درختان جوان را از جا کند.

61. the wind bows the trees
ترجمه باد درختان را خم می‌کند.

62. they cut down the trees and stripped the land of its natural resources
ترجمه آنان درختان را بریدند و غنایم طبیعی زمین را به یغما بردند.

63. to stake newly planted trees
ترجمه درختان تازه کاشته را با تیرچه واداشتن

64. money doesn't grow on trees
ترجمه پول روی درخت سبز نمی‌شود

65. a house sequestered by lush trees
ترجمه خانه‌ای که درختان انبوه آن را پنهان کرده بودند

66. a tower rising above the trees
ترجمه برجی که از درختان بلندتر بود

67. birds were twittering in the trees
ترجمه پرندگان در درخت‌ها جیک جیک می‌کردند.

68. loggers logged most of the trees in this forest
ترجمه چوب برها بیشتر درختان این جنگل را انداختند.

69. once again winter made the trees naked
ترجمه زمستان دوباره درختان را عریان کرد.

70. the car caromed off several trees and landed in a creek
ترجمه اتومبیل به چند درخت خورد و در نهر افتاد.

معنی عبارات مرتبط با Trees به فارسی

گهگاه درخت ها نمی گذارند آدم جنگل را ببیند
پر از درخت

معنی کلمه Trees به انگلیسی

baobab trees
• tall tropical tree (grows in africa, india, and australia)
can't see the forest for the trees
• focus so much on the details so as not to be able to see the big picture
deciduous fruit trees
• fruit trees that shed their leaves each year
forest trees
• type of trees growing in woods or a forest
one cannot see the wood for the trees
• one only sees the small details and not the whole objects, one only see the parts and not the whole
planting trees
• putting trees into the ground so as to grow them

Trees را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Farhan ١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٥
درختان
|

Sama ٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٩
درخت ها
|

....... ١٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٢
درختان،ریشه ها
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی Trees مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )