برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

Triangulation

/traˌjæŋɡjuːˈleɪʃn̩/ /traɪˌæŋɡjuˈleɪʃn̩/

معنی: سه گوش سازی
معانی دیگر: مثلث بندی، تریزبندی، سه گوش بندی، تقسیم ناحیه ای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی

بررسی کلمه Triangulation

اسم ( noun )
(1) تعریف: a system used by navigators and surveyors to calculate the distance between two points, or the relative position of points on a plane, in which each known point is made the vertex of a triangle and each triangle is given a base line of known length.

(2) تعریف: the triangles thus measured.

واژه Triangulation در جمله های نمونه

1. Yet his ideological triangulation seems calculated.
[ترجمه ترگمان]با این حال مثلث ایدئولوژیکی او محاسبه شده‌است
[ترجمه گوگل]با این حال، مثلث ایدئولوژیک او محاسبه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Homogeneous, repetitive units are braced, by triangulation, to form a continuous space grid.
[ترجمه ترگمان]واحدهای همگن و تکراری برای تشکیل یک شبکه فضای پیوسته آماده می‌شوند
[ترجمه گوگل]واحدهای همگن، تکرار کننده، با تشکیل مثلث، برای تشکیل یک شبکه فضایی مداوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ratios obtained by triangulation are somewhat smaller than those produced by Methods 1-
[ترجمه ترگمان]نسبت‌های بدست‌آمده از مثلث بندی تا حدی کوچک‌تر از مقادیری هستند که توسط روش‌های ۱ - ۱ تولید شده‌اند
[ترجمه گوگل]نسبت های به دست آمده توسط triangulation اندکی کمتر از آنچه که توسط روش 1-
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This behaviour leads to triangulation between patient, staff, and family, and should be defused so that treatment can continue.
[ترجمه ...

مترادف Triangulation

سه گوش سازی (اسم)
triangulation

معنی Triangulation در دیکشنری تخصصی

triangulation
[عمران و معماری] مثلث بندی - سه زاویه بندی
[زمین شناسی] مثلث بندی
[ریاضیات] مثلث بندی
[آمار] مثلث بندی
[زمین شناسی] شبکه نامنظم مثلثی (tin) ،الگوی سازی زمین بر اساس مثلث بندی
[زمین شناسی] نظام اندازه گیری سه زاویه ای
[ریاضیات] مثلثی کردن یک ماتریس مربع، تبدیل یک ماتریس مربع به یک ماتریس مثلثی
[کوه نوردی] نقطة مثلث بندی
[ریاضیات] مسأله ی مثلث بندی
[عمران و معماری] مثیاس مثلث بندی
[عمران و معماری] نقشه برداری به روش مثلث بندی
[زمین شناسی] مثلث بندی هوایی فرآیندی توسعه شبکه ای از مکانهایی افقی ویا عمودی ازروی گروهی از مکانهای شناسایی شده که با استفاده از اندازه گیریهای مستقیم یا غیر مستقیم واز روی عکسهای هوایی ومحاسبات ریاضیاتی انجام می شود
[عمران و معماری] مثلث بندی هوایی تحلیلی
...

معنی کلمه Triangulation به انگلیسی

triangulation
• use of triangles for surveying or measuring

Triangulation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین عدالت
زاویه بندی
محسن❤️رضوي❤️ستاره
Last positive confirmation
تاييد آخر مثلت
Knowledge of positive thoughts
آگاهي به افكار مثبت
Trivial Positive Thinking
تفكر مثلت بي نظير
Triangle is a positive response
مثلث یک پاسخ مثبت است
محسن❤️رضوي❤️ستاره
Last positive confirmation
تاييد آخر مثلت
Knowledge of positive thoughts
آگاهي به افكار مثبت
Trivial Positive Thinking
تفكر مثلت بي نظير
Triangle is a positive response
مثلث یک پاسخ مثبت است
سجاد صالحی
مثلث سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی triangulation
کلمه : triangulation
املای فارسی : ترینگولتین
اشتباه تایپی : فقهشدلعمشفهخد
عکس triangulation : در گوگل

آیا معنی Triangulation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )