برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

tactic

/ˈtæktɪk/ /ˈtæktɪk/

معنی: رزم شیوه، جنگ فن، جنگ فنی، تاکتیک یا رزم ارایی، وابسته به رزم شیوه، رزم ارا
معانی دیگر: (گیاه شناسی - وابسته به taxis) رهبردی، گرایشی، آرایشی، رجوع شود به: tactics، وابسته به رزم آرایی، لشکر آرایانه، وابسته به ترتیب یا نظام چیزی، ماهردرفنون جنگی

بررسی کلمه tactic

اسم ( noun )
• : تعریف: a plan or method for achieving a goal; maneuver.
مترادف: design, maneuver, ploy, scheme, strategy
مشابه: move, operation, outline, play, plot, stratagem

واژه tactic در جمله های نمونه

1. Confrontation is not always the best tactic.
[ترجمه ترگمان]مقابله همیشه بهترین تاکتیک نیست
[ترجمه گوگل]تقابل همیشه بهترین تاکتیک نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The proposal was dismissed as a diversionary tactic intended to distract attention from the real problems.
[ترجمه ترگمان]این پیشنهاد به عنوان یک تاکتیک diversionary برای منحرف کردن حواس از مشکلات واقعی رد شد
[ترجمه گوگل]این پیشنهاد به عنوان یک تاکتیک انحرافی در نظر گرفته شد تا توجهات را از مشکلات واقعی منحرف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's time to try a change of tactic.
[ترجمه ترگمان]زمان آن رسیده که یک تغییر تاکتیک را امتحان کنیم
[ترجمه گوگل]وقت آن است که تغییر تاکتیک را امتحان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She decided on a stalling tactic.
[ترجمه ترگمان]او تصمیم گرفت از یک تاکتیک وقت‌کشی استفاده کند
[ترجمه گوگل]او بر روی یک تاکتیک متزلزل تصمیم گرفت
[ترجمه شما] ترجمه ...

مترادف tactic

رزم شیوه (اسم)
tactic
جنگ فن (اسم)
tactics , tactic
جنگ فنی (اسم)
tactic
تاکتیک یا رزم ارایی (اسم)
tactics , tactic
وابسته به رزم شیوه (صفت)
tactic
رزم ارا (صفت)
tactician , tactic

معنی tactic در دیکشنری تخصصی

[فوتبال] تاکتیک
[ریاضیات] تدبیر اجرایی ساده و کوتاه، تدبیر، تاکتیک
[کوه نوردی] سنگ آهک
[کوه نوردی] روش محاصره ، محاصره ای

معنی کلمه tactic به انگلیسی

tactic
• method to attain a goal; method of employing forces in combat; planning of small-scale military actions serving a larger strategy
• pertaining to combat tactics, pertaining to the science of employing forces in combat
• tactics are the methods that you use to achieve what you want.
• military tactics are the way troops and equipment are moved in order to win a battle.
diversion tactic
• scheme developed to mislead an enemy, maneuver executed to sidetrack another

tactic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
ترتیب
میلاد علی پور
ترفند، زیرکی، مکر
علیرضا خلیلیان
راهکُنِش: طرح یا اقدامی برای حصول هدف. طرح های ملموس‌ و گرایش به‌سمت گام‌های کوچک‌تر و بازه زمانی کوتاه‌تر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tactic
کلمه : Tactic
املای فارسی : تاکتیک
اشتباه تایپی : فشزفهز
عکس Tactic : در گوگل

آیا معنی tactic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )