برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

take a back seat

بررسی کلمه take a back seat

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to hold a secondary position or be considered less than excellent.

- As a singer, she takes a back seat to no one.
[ترجمه ترگمان] به عنوان یک خواننده، او یک صندلی عقب به جایی می‌برد
[ترجمه گوگل] به عنوان یک خواننده، او یک صندلی عقب را به هیچکس نمی برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه take a back seat به انگلیسی

take a back seat
• abstain from being in a chief position, permit oneself to be a secondary factor

take a back seat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zahra fereydooni
دست به هیچ کاری نزدن. دست به سیاه و سفید نمی زنه
علی اکبر منصوری
1- با میل خود از کاری عقب نشستن (صرف نظر کردن )، اداره امور را به دیگری دادن( برای فهم بهتر یک اتومبیل را در نظر بگیرید وقتی با اراده خودتان در صندلی عقب ماشین می‌نشینید، یعنی اجازه می دهید که دیگری ،رانندگی کند و کنترل اتومبیل را در اختیار داشته باشد) مثال Finally, Bryant decided to take a back seat and let his son run the company و 2- یعنی از نظر اهمیت، در درجه یا ردیف دوم قرار گرفتن مثال، Other issues must take a back seat to this crisis مسائل دیگر باید، نسبت به این بحران ، در درجه دوم اهمیت قرار بگيرند.
مهرداد
تن به کار ندادن
ثریا انهاری
خود را به کوچه علی چپ زدن
hojjat
عقب نشینی
زهرا
دست از سر برداشتن
مهدی باقری
به عبارتی دیگر کناره گیری یا کنار کشیدن از انجام کاری و پاس دادن به یکی دیگه تا اونا تصمیم بگیرن
Zahra
Not to do anything
Let others act instead

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take a back seat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )