برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take a wrong turn

take a wrong turn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
اشتباه دور زدن (در رانندگی یا در هنگام پیاده راه رفتن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take a wrong turn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )