برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1272 100 1

take advantage of

بررسی کلمه take advantage of

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to exploit (a weakness or opportunity).
مشابه: exploit, impose on, impose upon, prey, use

(2) تعریف: to profit from or make use of.
مشابه: avail oneself of, embrace, enjoy, exploit

- She took advantage of the chance to go to college.
[ترجمه ترگمان] او از این فرصت استفاده کرد تا به دانشگاه برود
[ترجمه گوگل] او از فرصتی برای رفتن به کالج استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه take advantage of در جمله های نمونه

1. Subscribers to the magazine can take advantage of this special offer.
[ترجمه ترگمان]مشترکین این مجله می‌توانند از این پیشنهاد ویژه بهره‌مند شوند
[ترجمه گوگل]مشترکین مجله می توانند از این پیشنهاد ویژه استفاده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Take advantage of weekends to pretend you're happy for a couple days.
[ترجمه ترگمان]از تعطیلات آخر هفته‌ها استفاده کنید تا وانمود کنید برای چند روز خوشحال هستید
[ترجمه گوگل]از فرصتهای تعطیلات آخر هفته استفاده کنید تا وانمود کنید که برای چند روز خوشحال هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Take advantage of the opportunities coming your way in a couple of months.
[ترجمه ترگمان]از فرصت‌های موجود در طی چند ماه استفاده کنید
[ترجمه گوگل]از فرصت هایی که طی چند ماه به دست می آید استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Take advantage of our special off-season fares.
[ترجمه ترگمان]از کرایه مخصوص فصل ما بهره ببرید
[ترجمه گوگل]از کرایه های مخص ...

معنی کلمه take advantage of به انگلیسی

take advantage of
• use to one's own benefit and to the other's detriment

take advantage of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
(make good use of the opportunities offered by (something
make use of
مریم شریفی
به خوبی استفاده کردن (حداکثر استفاده رو از چیزی کردن)
جلال نجاریزدی
بهره بردن, استفاده کردن
محدثه فرومدی
بهره‌برداری/بهره‌گیری/بهره‌کشی/بهره‌مندی/بهره‌وری/بهره‌جویی از، سود جستن از، سودجویی/سواستفاده کردن از، منتفع شدن از, انتفاع از
فیض
نهایت استفاده را از چیزی بردن
فیض
نهایت استفاده را از چیزی بردن
Zeinab cheraghi
بهینه استفاده کردن/نهایت استفاده
سینا توسکی
سو استفاده کردن / استفاده درست کردن
Younes
استفاده کردن از شانس و فرصت
مهدی قائمی
سو استفاده کردن از......

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take advantage of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )