برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

take care of


1- مسئول (کاری) بودن، تصدی کردن، سرپرستی کردن 2- توجه کردن از، پرستاری کردن، پژردن

بررسی کلمه take care of

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to focus concerned attention on; be responsible for the welfare of.
مترادف: attend, minister, nurture, protect, watch
مشابه: cherish, guard, keep, look after, mother, nurse, support, tend

- The grandmother takes care of the children when their mother is at work.
[ترجمه Xxx] مادربزرگ از بچه ها مراقبت می کند زمانیکه مادرشان در حال کار است
|
[ترجمه Nobody] مادربزرگ از بچه ها وقتی مادرشان سر کار است مراقبت می کند .
|
[ترجمه Nazanin] مادر بزرگ وقتی مادر بچه ها در حال کار کردن است از بچه ها مراقبت میکند|
[ترجمه ترگمان] مادر بزرگ مراقبت از کودکان را هنگامی که مادرشان در حال کار است، مراقبت می‌کند
[ترجمه گوگل] مادر مادر وقتی مادرش در محل کار است، مراقب کودکان است
[ترجمه شما] ...

واژه take care of در جمله های نمونه

1. When the fox preaches, take care of your geese.
[ترجمه ترگمان]وقتی روباه گفت: از غازها مواظبت کن
[ترجمه گوگل]هنگامی که روباه می گوید، مراقب غازها باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If I take care of my character, my reputation will take care of itself.
[ترجمه ترگمان]اگر من از شخصیت خودم مراقبت کنم، شهرت من از خودش مراقبت خواهد کرد
[ترجمه گوگل]اگر من از شخصیت من مراقبت کنم، شهرتم از خودم مراقبت خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No, I have other business to take care of.
[ترجمه ترگمان]نه، من کاره‌ای دیگه ای دارم که باید انجام بدم
[ترجمه گوگل]نه، من دیگر چیزهای زیادی برای مراقبت دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.
[ترجمه ترگمان]وقتی مریض بودی کار تو از تو مراقبت نمی کنه دوستات و پدر و مادرت این کارو می کنن با من در تماس باش
[ترجمه گوگل]هنگامی که بیمار هستید، شغل شما از شما مراقبت نخواهد کرد د ...

معنی کلمه take care of به انگلیسی

take care of
• watch over, guard over, look after; organize, make arrangements (e.g.: "i will take care of the invitations for her surprise party")
take care of number one
• take care of oneself, look out for one's own interests

take care of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرمحمد
توجه کردن
Masoumehdarabii@gmail.com
داشتن دقت بیشتر
Mohadese
مراقبت کردن
ریحانه
معاینه کردن
t
مراقبت کردن- پرستاری کردن
Ali fatemi
مراقبت کردن
کیمپگرل
to give someone love.a home and food.
Yegane
مراقبت کردن
روحانی =بدبختی
سرپرستی کردن
a.r
:take care of yourself/sb/sth
.make sure that you are/sb is safe, well, healthy, etc
look after yourself/sb
to assume responsibility for the maintenance, support, or treatment of
be responsible for sb/sth
deal with sb/sth
care for
treat well
ابراهیم
مراقبت کردن
حمید وسعید ابراهیمی
مراقبت کردن
Setayesh-Arya
رسیدگی کردن به
0000
مراقبت کردن
e.sobhani
Take care of= به عهده گرفتن، تحت پوشش قرار دادن

Mina got a scholarship that will take care of her expenses
مینا یه بورسیه تحصیلی گرفته که تمام هزینه هاشو به عهده خواهد گرفت(تحت پوشش قرار میده)
m
پی بردن_کشف کردن(بیماری)_مراقبت کردن
لنا
پرستاری کردن . مراقبت کردن
:-)
مراقبت کردن از کسی یا چیزی-مواظبت کردن از کسی یا چیزی
a
محافظت کردن از
Ne**
مراقبت کردن'نگهداری
Nafas
مراقبت کردن
نگهداری کردن
محافظت کردن
احسان
تأمین کردن
محمد حسین کریمی
مراقب باش
Fardin
حال دادن
john let me take core of you
جک بذار یه حالی بهت بدم
Arezoo Koochaki
برطرف کردن مشکل یا نقص
R.A
محافظت کردن
Angel
ترتیب چیزی رو دادن، به چیزی رسیدگی کردن
Nobody
مراقبت کردن
ARMAN🇮🇷
مراقبت کردن
مهربان 😘😘😘
Look after
مراقبت ، پرستاری ، مواظبت کردن
Diba
محافظت کردن
N♡
مراقبت کردن
ونننتاهلغع
پرستاری کردن یا مراقبت کردن
ونننتاهلغع
پرستاری کردن
Hossain Adamzad
حساب کسی را رسیدن
Abolfazl
پرستاری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take care of
کلمه : take care of
املای فارسی : تک کار اوف
اشتباه تایپی : فشنث زشقث خب
عکس take care of : در گوگل

آیا معنی take care of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )