برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
take - it - from - the - top

take it from the top

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بامداد
از ابتدا شروع کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take it from the top مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )