برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1216 100 1

take liberties

معنی کلمه take liberties به انگلیسی

take liberties
• take freedom, act in a free manner

take liberties را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Masoumeh Hassanpour
(خيلي، بيش از حد) خودماني شدن، خودماني رفتار كردن
Reza Hassannejad
بدون اجازه کاری را انجام دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take liberties مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )