برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1275 100 1

take offense


دلخور شدن، رنجیدن، گران خاطر شدن

معنی کلمه take offense به انگلیسی

take offense
• be insulted, be offended

take offense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(take offense (at
feel resentment or emotional pain
to be or feel insulted, offended, or humiliated by sb or sth
to be insulted by sb or sth
رلرغلغذ
برخوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take offense
کلمه : take offense
املای فارسی : تک آفنس
اشتباه تایپی : فشنث خببثدسث
عکس take offense : در گوگل

آیا معنی take offense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )