برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take something for granted

take something for granted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
چیزی را مسلم فرض کردن
عباس نعمتی فر
(وجود یا وقوع چیزی را) مسلم فرض کردن (و قدر آنها را ندانستن)
Reyhan
با همیشگی دانستن چیزی یا کسی، آن را بی ارزش دانستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take something for granted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )