برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take the biscuit

take the biscuit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید صفاری مقدم
خیلی مضخرف، آخره ضایع، گنده چیزی در اومدن

همچنین take the cake

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take the biscuit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )