برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take the trouble

take the trouble را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bunny Gonzales
دردسر به جون خریدن
(Collocation)
ستاره عالمی
ارزش زحمت (چیزی را) داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take the trouble مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )