برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take through

take through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
take (someone) through: to tell (someone) how (something) happens or is done by explaining the details of each step

""to explain something to someone""

I asked him to take me through his daily exercise regimen. از او خواستم که رژیم ورزشی روزانش رو به من توضیح بده.

I'll take you through it one more time, then you can try it yourself. یه بار دیگه بهت توضیحش میدم بعدش خودت میتونی امتحانش کنی.

In this lesson, we’ll take you through the basics of how to use a bike. در این درس ما به شما اصول نحوه (چگونگی) استفاده از دوچرخه را توضیح خواهیم داد.
حسین رحمانی
(به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )