برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
takes - the - cake

takes the cake

takes the cake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
be the most remarkable or foolish of its kind
شاخص ترین یا احمقانه ترین از گونه یِ خود بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی takes the cake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )