برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1276 100 1

talk sense

واژه talk sense در جمله های نمونه

1. Talk sense! There's no way we can afford a new car!
[ترجمه ترگمان]حرف بزن! هیچ راهی نداره که بتونیم یه ماشین جدید بخریم
[ترجمه گوگل]معنی بحث هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم ماشین جدیدی را بپردازیم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The speaker pinned philosophy down and made it talk sense.
[ترجمه ترگمان]سخنران فلسفه را به زمین میخکوب کرد و آن را منطقی دانست
[ترجمه گوگل]سخنران فلسفه را پایین کشید و آن را گفتگو کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you can't talk sense, I'm leaving!
[ترجمه ترگمان]اگه نتونی با عقل حرف بزنی، من دارم میرم!
[ترجمه گوگل]اگر شما نمی توانید صحبت کنید، من می روم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can't you talk sense ?
[ترجمه ترگمان]نمی تونی با عقل حرف بزنی؟
[ترجمه گوگل]آیا شما نمیتوانید حس کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه talk sense به انگلیسی

talk sense
• speak with taste, speak regarding matters of interest

talk sense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to speak in a reasonable way
میثم علیزاده
عقلانی صحبت کردن، حرف حساب زدن
نوید نبوی
حرف درست و منطقی
حرف حق زدن
عمید برقی
عقبه باسان سوز ( به ترکی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی talk sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )