برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
talk - some - sense - into - sb

talk some sense into sb

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to help someone to think about a situation in a reasonable way
الهه ایرانپاک
منطقی صحبت کردن با کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی talk some sense into sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )