برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1294 100 1

tatar

/ˈtætər/ /ˈtætə/

معنی: تاتار، تاتاری
معانی دیگر: (از ریشه ی فارسی)، زبان تاتاری (از زبان های ترکی)

بررسی کلمه tatar

اسم ( noun )
(1) تعریف: a modern descendant of the Tartars, living chiefly in European Russia, east of Moscow.

(2) تعریف: in earlier times, a Tartar.

(3) تعریف: any of the Turkic languages of the Tatars.
صفت ( adjective )
مشتقات: Tatarian (adj.), Tataric (adj.)
• : تعریف: of or pertaining to the Tatars or their culture, languages, or the like.

واژه tatar در جمله های نمونه

1. Tatar Gorby Might this be the time for Mikhail Gorbachev's big comeback?
[ترجمه ترگمان]Gorby Tatar ممکن است فرصتی برای بازگشت بزرگ میخاییل گورباچف باشد؟
[ترجمه گوگل]تاتاری گوربی شاید این زمان برای بازگشت بزرگ مایکل گورباچف ​​باشد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Tatar raids depopulated whole areas of Ukraine.
[ترجمه ترگمان]حمله Tatar به تمام مناطق اوکراین
[ترجمه گوگل]حملات تاتار به مناطق روستایی اوکراین خاتمه بخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Long before the Exodus a Tatar spat in his blood.
[ترجمه ترگمان]طولی نکشید که تاتار نرفت که به خونش تف کند
[ترجمه گوگل]مدتها قبل از خروج یک تاتار در خونش غرق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Long ago the Exodus a Tatar spat in his blood.
[ترجمه ترگمان]مدت‌ها پیش، یک تاتار رفت و آمد در خونش تف کرد
[ترجمه گوگل]مدتها قبل Exodus یک تاتار در خونش ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف tatar

تاتار (اسم)
tartar , hun , tatar
تاتاری (صفت)
tartar , tartarean , tartarian , tatar , tartaric

معنی عبارات مرتبط با tatar به فارسی

تنگه ی تاتار (میان جزیره ی ساخالین و آسیا)

معنی کلمه tatar به انگلیسی

tatar
• language of the tartar tribes

tatar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryam
A hard ,yellow layer on one's teeth created when one doesnot remove plaque

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tatar
کلمه : tatar
املای فارسی : تاتار
اشتباه تایپی : فشفشق
عکس tatar : در گوگل

آیا معنی tatar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )