برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1291 100 1

taurus

/ˈtɔːrəs/ /ˈtɔːrəs/

معنی: برج ثور
معانی دیگر: (نجوم) استارگان (مجمع الکواکب) ثور، (ستاره خوانی) برج ثور (دومین برج منطقه البروج)، گاو گردون

بررسی کلمه taurus

اسم ( noun )
(1) تعریف: a winter zodiacal constellation located between Aries and Gemini and near Orion, and containing the bright star Aldebaran, the Crab Nebula, and two star clusters, the Pleiades and the Hyades; Bull.
مشابه: bull

(2) تعریف: the second sign of the zodiac, which the sun enters about April 21.
مشابه: bull

(3) تعریف: a person born under this sign, between April 21 and May 20.

واژه taurus در جمله های نمونه

1. She is a typical Taurus/Taurean/has a typical Taurean personality.
[ترجمه ترگمان]او یکی از متولدین برج ثور در ماه مه ۲۰۰۹ است
[ترجمه گوگل]او یک Tyurus / Taurean معمولی است و دارای شخصیت Tyure Tyre است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Taurus is a fixed sign, which means you are a creature of habit and are fond of material comforts.
[ترجمه ترگمان]برج ثور یک نشانه ثابت است، که به این معنی است که شما موجودی عادت‌کرده و از آسایش مادی لذت می‌برید
[ترجمه گوگل]Taurus علامت ثابت است، به این معنی که شما یک موجود عادت هستید و علاقه مند به لذت بردن از مواد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As befitted an earth sign, Taurus was made of clay, a sturdy little bull comically smelling a floret of clover.
[ترجمه ترگمان]چنانکه شایسته یک علامت خاک است، از خاک ساخته شده‌است، یک گاو نر قوی هیکلی که بوی گل شبدر می‌داد
[ترجمه گوگل]همانطور که یک نشانه زمین بود، توریسم از خاک رس ساخته شده بود، یک گلوله کوچک محکم comically بوی گل گل شبدر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In December, Taurus sales plunged 35 % to 2 400 cars from near-record sales in Dec ...

مترادف taurus

برج ثور (اسم)
bull , taurus

معنی عبارات مرتبط با taurus به فارسی

کوه های تاروس (در راستای کرانه ی جنوبی آسیای صغیر)

معنی کلمه taurus به انگلیسی

taurus
• second sign of the zodiac in astrology represented by a bull; one born under this sign

taurus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مونا
منظور ماه متولدین اردیبهشت که نماد گاو داره میباشد
سهیل
گونر، گیو مرث،گیو مرد ، کیومرث
سهیل نظری
در پارسی به گاو نر (وَرزا= کاری)گفته میشه که برابر تورس اینگلیسی و ثور عربی است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی taurus
کلمه : taurus
املای فارسی : توروس
اشتباه تایپی : فشعقعس
عکس taurus : در گوگل

آیا معنی taurus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )