برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

tautologically

معنی کلمه tautologically به انگلیسی

tautologically
• in a tautological manner, while needlessly repeating same idea in different words

tautologically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
تکرار بیهوده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tautologically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )